Hållbarhet

Hållbarhet, eller hållbar utveckling, är enligt Brundtlandskommisionen 1987 en utveckling som tillfredsställer dagens människor och alla levande ekosystem, utan att äventyra förutsättningarna för kommande generationers behov. På engelska används ordet sustainability. Ett vanligt uttryck är också ESG.