Ord & begrepp

 

Här hittar du ramverk, riktlinjer, verktyg och begrepp som är viktiga att känna till för dig både som företagare och privatperson. De flesta av dem syftar till att standardisera hållbarhetsarbetet och vara ett stöd för dig som företagare. Vi förklarar begreppet först, och om möjligt visar på vad det innebär för dig som småföretagare.

Utsläppsrättigheter

Utsläppsrätter är ett handelssystem som funnits sedan 2005 för att minska utsläppen av växthusgaser. Genom att tvinga företag att betala för hur mycket utsläpp man gör, försöker EU att påverka företagen till en mer hållbar produktion och få ner koldioxidutsläppen. Systemet för handel med...

läs mer

Växthuseffekten

Växthuseffekten (eller drivhuseffekten) är ett fysikaliskt fenomen som beskriver den uppvärmning av jordytan som sker tack vare jordens atmosfär. Effekten beror på att en del av den värme som strålar ut från jordytan värmer upp luften i atmosfären i stället för att stråla ut i rymden. Jorden blir...

läs mer