Svensk klimatpolitik för dig som småföretagare

Svensk klimatpolitik för dig som småföretagare

Det klimatpolitiska ramverket – 2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk som består av en klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Det klimatpolitiska ramverket ska skapa långsiktiga förutsättningar för att Sverige ska nå sina klimatmål. Det är en nyckelkomponent i Sveriges bidrag för att leva upp till Parisavtalet.

Småföretagande och de 9 planetära gränserna

Småföretagande och de 9 planetära gränserna

Det klimatpolitiska ramverket – 2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk som består av en klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Det klimatpolitiska ramverket ska skapa långsiktiga förutsättningar för att Sverige ska nå sina klimatmål. Det är en nyckelkomponent i Sveriges bidrag för att leva upp till Parisavtalet.